Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/propisi/public_html/index.php on line 7
. :: Propisi.hr :: .
povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Naziv "Narodne novine" broj: Šifra:
Hrvatsko državljanstvo
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 - Odluka USRH, 4/94 - Odluka USRH, 130/11, 110/15 i 102/19) 486.902
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O NAČINU PROVJERE POZNAVANJA HRVATSKOG JEZIKA I LATINIČNOG PISMA, HRVATSKE KULTURE I DRUŠTVENOG UREĐENJA U POSTUPCIMA STJECANJA HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA („Narodne novine“, broj 6/21) 487.103
PRAVILNIK O OBRASCU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 54/91, 3/92, 149/02, 146/09 i 65/12 - Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evide 486.901
PRAVILNIK O SMETNJAMA ZA OTPUST IZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA GLEDE VOJNE OBVEZE («Narodne novine», broj 134/05) 487.001
PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O DRŽAVLJANSTVU, OBRASCU I CIJENI OBRASCA DOMOVNICE (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 113/16 i 9/17) 487.101
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA STJECANJE HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I ZA PRESTANAK HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA TE NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU EVIDENCIJE O STJECANJU HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIROĐENJEM I PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA TE EVIDENCI („Narodne novine“, broj 134/20) 487.102
Matični broj
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O MATIČNOM BROJU (Urednički pročišćeni tekst, “Narodne novine”, broj 9/92 i 66/02) 486.081
ZAKON O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU („Narodne novine“, broj 60/08) 486.082
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU (UPT, „Narodne novine“, broj 1/09, 117/10, 125/13, 31/15, 1/17, 6/20 i 44/21) 111.111
PRAVILNIK O MATIČNOM BROJU (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 27/92, 72/93 i 148/02) 486.101
Nestale i umrle osobe
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PROGLAŠENJU NESTALIH OSOBA UMRLIMA I O DOKAZIVANJU SMRTI («Narodne novine» broj 10/74) 486.751
Osobna iskaznica
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSOBNOJ ISKAZNICI "Narodne novine", broj 62/15, 42/20 i 144/20 486.401
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCIMA I EVIDENCIJI OSOBNIH ISKAZNICA TE ORGANIZACIJSKIM, TEHNIČKIM I SIGURNOSNIM MJERAMA U POSTUPKU IZDAVANJA OSOBNIH ISKAZNICA (UPT, „Narodne novine“, broj 63/15, 30/16, 70/18 i 86/21) 111.111
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNE OSOBE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU OVLAŠTENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA U VEZI S OSOBNIM ISKAZNICAMA („Narodne novine“, broj 72/15) 486.501
PRAVILNIK O CIJENI OSOBNIH ISKAZNICA („Narodne novine“, broj 63/15) 486.701
Osobno ime
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O OSOBNOM IMENU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 118/12, 70/17 i 98/19) 486.001
Prebivalište/Boravište
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PREBIVALIŠTU (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 144/12 i 158/13) 286.201
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAZACA I NAČINU VOĐENJA ZBIRKE PODATAKA O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU („Narodne novine“, broj 27/13) 486.301
Putne isprave
ZAKON(I), UREDBA(E)
ZAKON O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 77/99, 33/02-Zakon o obrani, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15 i 42/20) 487.201
PODZAKONSKI AKT(I)
PRAVILNIK O OBRASCIMA I EVIDENCIJAMA PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA TE NAČINU DOSTAVE I PREUZIMANJA IZRAĐENIH PUTOVNICA (UPT, „Narodne novine“, broj 4/10, 22/10, 85/15, 118/15, 130/17, 124/19 i 27/21) 111.111
ODLUKA O ODREĐIVANJU PRAVNE OSOBE U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU OVLAŠTENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA U SVEZI PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA (“Narodne novine”, broj 83/99) 487.301
PRAVILNIK O OBRASCIMA I EVIDENCIJI PUTNIH ISPRAVA HRVATSKIH DRŽAVLJANA (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 107/99, 148/02, 155/08 i 75/09) 487.401
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDANIM PUTNIM ISPRAVAMA U DIPLOMATSKIM MISIJAMA ILI KONZULARNIM UREDIMA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 89/10) 487.501
PRAVILNIK O OBRASCIMA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA U DIPLOMATSKIM MISIJAMA I KONZULARNIM UREDIMA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU („Narodne novine“, broj 40/10) 487.701
PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM PUTNIM ISPRAVAMA U DIPLOMATSKIM MISIJAMA ILI KONZULARNIM UREDIMA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU (“Narodne novine”, broj 109/99) 487.851
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTNIH ISPRAVA I DRUGIH ISPRAVA KOJE SE IZDAJU PREMA SPORAZUMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I REPUBLIKE SLOVENIJE O POGRANIČNOM PROMETU I SURADNJI (Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine» broj 90/01 i 137/08) 487.901
PRAVILNIK O CIJENI PUTNIH I DRUGIH ISPRAVA KOJE SE IZDAJU PREMA SPORAZUMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I BOSNE I HERCEGOVINE O POGRANIČNOM PROMETU I SURADNJI („Narodne novine“, broj 86/08) 487.902
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTOVNICE I PUTNOG LISTA (UPT, "Narodne novine", broj 4broj 4/10, 20/15, 118/15 i 6/21) 488.002
PRAVILNIK O DIPLOMATSKIM I SLUŽBENIM PUTOVNICAMA REPUBLIKE HRVATSKE (Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 85/09, 85/15 i 18/20) 488.003
RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU CIJENE PROPUSNICE KOJA SE IZDAJE PREMA ODREDBAMA UDINSKOG SPORAZUMA (“Narodne novine”, broj 22/95) 488.001
Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
CONSOLID