povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Važeći propisi na dan 01.05.2017
Akreditacija Arhivi Atestiranje Bankarstvo Blagdani Buka Carine Cestovni promet Cijene (kontrola) Crveni križ Devizno poslovanje Djeca (prava, doplatak, predškolski odgoj) Dnevnice Doprinosi za obvezna osiguranja Državna granica - nadzor, prijelazi Državna uprava Državne robne zalihe Državne matice Državni proračun Državni službenici i namještenici Eksplozivi Elektronički potpis Elementarne nepogode Energetika Financijski konglomerati Geologija Grad Zagreb Graditeljstvo Groblja Hidrografska djelatnost Hidrometeorologija Homologacija Hrana Hrvatska gospodarska komora Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata Hrvatski registar brodova Igre na sreću i nagradne igre Informacije (pristup) Inspekcija Intelektualno vlasništvo Investicijski fondovi Izloženost radnika azbestu Javna nabava Javne službe Javno-privatno partnerstvo Kamate Katastar Kazneni postupak i kazneni zakon; pomilovanje, oprost, amnestija Komunalno gospodarstvo Koncesije Konvalidacija Kultura i umjetnost Lijekovi Leasing Lokalna samouprava Lovstvo Mediji Međunarodne restriktivne mjere Međunarodni odnosi Mirenje, arbitraža Mirovinsko osiguranje Mjeriteljstvo Nasljeđivanje Nacionalna sigurnost Nekretnine Neregistrirano obavljanje djelatnosti Normizacija Novac Novčane nadoknade zaslužnim osobama Obitelj - zajednica - ravnopravnost spolova Obnova Obrana i vojna obveza Obrt i malo gospodarstvo Obvezni odnosi Odgovornost za štetu Odlikovanja Okoliš Opojne droge Oružje Osiguranje Osobe s invaliditetom Otpad Otrovi Platni promet Plemenite kovine Plovidba unutarnjim vodama Područja od posebne državne skrbi, otoci, brdsko-planinska p. Poduzetništvo Policija (unutarnji poslovi) Politički zatvorenici Poljoprivreda Pomorstvo Porezi Porezi lokalni - odluke gradova i općina Posredovanje u prometu nekretnina Pošta Potpore državne Pravosuđe Prekršaji Prijevoz opasnih tvari Priroda Pristojbe Pristupanje Europskoj uniji Proizvodi - kakvoća, sigurnost Prostorno uređenje Računanje vremena Računovodstvo Radni odnosi Revizija Ribarstvo Roba s dvojnom namjenom Seizmologija Sigurnosne službe Socijalna skrb Statistika, nacionalna klasifikacija djelatnosti /zanimanja Statusna prava Stečaj, sanacija Stočarstvo Stranci Sudski registar Stvarno pravo Školstvo (osnovno, srednje) Šport Šumarstvo Telekomunikacije Tehnički zahtjevi za proizvode i ocjena sukladnosti Trgovačka društva, poduzeća, pretvorba, privatizacija Trgovina Tržišno natjecanje Turizam Udruge Ugostiteljstvo Upravni postupak, upravni spor Ustanove Ustav, politički sustav Vanjski poslovi Vatrogastvo Veterinarstvo Vinogradarstvo Visoko obrazovanje - znanstvena djelatnost Vjerske zajednice Vlasništvo i druga stvarna prava Vode i vodno gospodarstvo Volonteri Vrijednosni papiri Zadruge (kreditne unije) Zaklade i fundacije Zapošljavanje Zaštita (civilna, imovine, osoba, osobnih podataka, od požara, tajnosti podataka, majčinstva) Zaštita potrošača Zdravstveno osiguranje Zdravstvo Zračni promet Zrak Željeznički promet Žig, pečat i ovjera potpisa Životinje Ostalo
Novosti
 8.6.2017. (četvrtak), Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a od 9.30 sati

Poduzetnici svakodnevno sklapaju trgovačke ugovore u obavljanju svoje djelatnosti. Tom prilikom se susreću sa određenim poteškoćama u utvrđivanju sadržaja ugovora, cijene, rokova plaćanja, osiguranja plaćanja i uvjetima raskida ugovora. O svim navedenim temama upoznat ćemo Vas na našoj radionici.

Sve teme koje se obrađuju na radionici potkrijepljene su odgovarajućim primjerima iz sudske prakse. Radionica je namijenjena svim poduzetnicima bez obzira na njihovu veličinu, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, pravnicima, voditeljima ureda i kadrovskih službi, udrugama poslodavaca, i svima drugima zainteresiranim za upoznavanje sa pravnim pravilima koja uređuju međusobna prava i obveze vjerovnika i dužnika. Kroz cijelo trajanje radionice pružaju se konkretni odgovori na Vaša pitanja!
više »
 

Hrvatsko tržište bogatije je za novi specijalizirani portal pod nazivom
www.kazne.hr s dnevno ažuriranim važećim hrvatskim kaznenim odredbama. Portal je neophodan za svakodnevni rad poduzetnicima, pravnicima, računovođama, novinarima i drugim poslovnim subjektima. Izdavač je tvrtka Centar za management i savjetovanje, koja je članica medijske grupe Business Media Group iz Zagreba.

više »
Desetogodišnja medijska grupacija Business Media Group, od danas ima nove korporativne stranice koje predstavljaju centralno „start“ mjesto za sve projekte i inicijative grupacije.

više »

 Mjesečniku Poslovni savjetnik potvrđena kvaliteta, međunarodno priznatom ISO normom

Tijekom srpnja ove godine u poslovnim prostorima Centra za management i savjetovanje d.o.o. (dio Business Media Group) proveden je nadzorni audit prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

više »


Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group