povratak na početnu stranicu
PočetnaO namaUvjeti korištenjaPretplatite seKnjigeSeminariKorisni linkoviBusiness Media GroupSugestije i komentariReferentna lista
Propisi po područjima
Važeći propisi na dan 26.03.2019
Akreditacija Arhivi Atestiranje Bankarstvo Blagdani Buka Carine Cestovni promet Cijene (kontrola) Crveni križ Devizno poslovanje Djeca (prava, doplatak, predškolski odgoj) Dnevnice Doprinosi za obvezna osiguranja Državna granica - nadzor, prijelazi Državna uprava Državne robne zalihe Državne matice Državni proračun Državni službenici i namještenici Eksplozivi Elektronički potpis Elementarne nepogode Energetika Financijski konglomerati Geologija Grad Zagreb Graditeljstvo Groblja Hidrografska djelatnost Hidrometeorologija Homologacija Hrana Hrvatska gospodarska komora Hrvatski branitelji, vojni i civilni invalidi rata Hrvatski registar brodova Igre na sreću i nagradne igre Informacije (pristup) Inspekcija Intelektualno vlasništvo Investicijski fondovi Izloženost radnika azbestu Javna nabava Javne službe Javno-privatno partnerstvo Kamate Katastar Kazneni postupak i kazneni zakon; pomilovanje, oprost, amnestija Komunalno gospodarstvo Koncesije Konvalidacija Kultura i umjetnost Lijekovi Leasing Lokalna samouprava Lovstvo Mediji Međunarodne restriktivne mjere Međunarodni odnosi Mirenje, arbitraža Mirovinsko osiguranje Mjeriteljstvo Nasljeđivanje Nacionalna sigurnost Nekretnine Neregistrirano obavljanje djelatnosti Normizacija Novac Novčane nadoknade zaslužnim osobama Obitelj - zajednica - ravnopravnost spolova Obnova Obrana i vojna obveza Obrt i malo gospodarstvo Obvezni odnosi Odgovornost za štetu Odlikovanja Okoliš Opojne droge Oružje Osiguranje Osobe s invaliditetom Otpad Otrovi Platni promet Plemenite kovine Plovidba unutarnjim vodama Područja od posebne državne skrbi, otoci, brdsko-planinska p. Poduzetništvo Policija (unutarnji poslovi) Politički zatvorenici Poljoprivreda Pomorstvo Porezi Porezi lokalni - odluke gradova i općina Posredovanje u prometu nekretnina Pošta Potpore državne Pravosuđe Prekršaji Prijevoz opasnih tvari Priroda Pristojbe Pristupanje Europskoj uniji Proizvodi - kakvoća, sigurnost Prostorno uređenje Računanje vremena Računovodstvo Radni odnosi Revizija Ribarstvo Roba s dvojnom namjenom Seizmologija Sigurnosne službe Socijalna skrb Statistika, nacionalna klasifikacija djelatnosti /zanimanja Statusna prava Stečaj, sanacija Stočarstvo Stranci Sudski registar Stvarno pravo Školstvo (osnovno, srednje) Šport Šumarstvo Telekomunikacije Tehnički zahtjevi za proizvode i ocjena sukladnosti Trgovačka društva, poduzeća, pretvorba, privatizacija Trgovina Tržišno natjecanje Turizam Udruge Ugostiteljstvo Upravni postupak, upravni spor Ustanove Ustav, politički sustav Vanjski poslovi Vatrogastvo Veterinarstvo Vinogradarstvo Visoko obrazovanje - znanstvena djelatnost Vjerske zajednice Vlasništvo i druga stvarna prava Vode i vodno gospodarstvo Volonteri Vrijednosni papiri Zadruge (kreditne unije) Zaklade i fundacije Zapošljavanje Zaštita (civilna, imovine, osoba, osobnih podataka, od požara, tajnosti podataka, majčinstva) Zaštita potrošača Zdravstveno osiguranje Zdravstvo Zračni promet Zrak Željeznički promet Žig, pečat i ovjera potpisa Životinje Ostalo
Novosti
9. travnja 2018. (ponedjeljak) od 9.30, Hotel Antunović, Zagreb

SEMINAR OBUHVAĆA:
„ obveznu primjenu GDPR;
„ primjenu posebnih pravila obrade osobnih podataka;
„ procjenu rizika podataka;
„ evidenciju aktivnosti obrade podataka;
„ primjenu novih pravila o obradi osjetljivih osobnih podataka;
„ novih prava ispitanika i uvjeta privole na obradu njihovih podataka;
„ izradu obvezujućih korporativnih pravila o zaštiti osobnih podataka;
„ visoke novčane kazne za postupanje suprotno propisanim pravilima;
„ odgovore na pitanja polaznika, prezentaciju i materijale sa seminara.

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
„ svim poslodavcima, mikropoduzećima, malim, srednjim i velikim poduzećima
„ obrtnicima
„ računovodstvenim servisima (fizičkim i pravnim osobama koje pružaju
računovodstvene usluge),
„ revizorskim društvima, samostalnim revizorima i njihovim zaposlenicima,
„ fizičkim i pravnim osobama koje pružaju usluge poreznog savjetovanja,
„ odvjetnicima, javnim bilježnicima,
„ zaposlenima u bankama, kreditnim institucijama i društvima za osiguranje,
„ zasposlenima u pravnim i kadrovskim službama
„ centrima za edukaciju;
„ markentinškim agencijama;
„ javnim institucijama i nadzornim tijelima
Polaznicima se izdaje potvrda o sudjelovanju na seminaru o primjeni GDPR-a i
obvezama poslodavca u području zaštite osobnih podataka.
više »
14.2.2018. od 9.30 u hotelu Westin, Kršnjavoga 1, Zagreb

Iz programa seminara izdvajamo:
  • Izrada godišnjih financijskih izvještaja za 2017. 
  • Prijava poreza na dobit za 2017.
  • Godišnja prijava na dohodak obrtnika 
  • Ostale aktualnosti 
Detaljnije informacije možete dobiti na tel 01/49 21 737

više »
20. travnja 2018. (petak) od 9 h, Split – Županijska komora Split, Obala A. Trumbića 4

SEMINAR OBUHVAĆA:
 - upoznavanje sa novim zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizm (novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i podzakonski propisi), 
- Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- sektorske Smjernice Ministarstva financija za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja,
- sektorske Smjernice Ministarstva financija za odvjetnike i javne bilježnike,
- sektorske Smjernice za kreditne institucije i kreditne unije,
- sektorske Smjernice za obveznike u nadležnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,
- pravila EU i međunarodna pravila (UN, FATF, Moneyval) o sprječavanju pranja novca
- nova zakonska pravila o dubinskoj analizi stranke i utvrđivanju stvarnog vlasnika stranke
- sastavljanje liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija,
- izrada internog akta za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma,
- izrada programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe za 2018. godinu.
- praksa postupanja Ureda za sprječavanje pranja novca
- odgovori na pitanja polaznika i diskusijaviše »
Kotizacije su u prodaji po pristupačnim cijenama. Cijena kotizacije za jednu osobu iznosi 316,00 kn + pdv

Više informacija o seminaru možete dobiti na telefon 01/4921-737 ili na email: urednistvo@ripup.hr

Vidimo se 24.10. od 9:30 u Zagrebu, hotel Westin (dvorana Opera), Kršnjavoga 1
više »
 8.6.2017. (četvrtak), Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a od 9.30 sati

Poduzetnici svakodnevno sklapaju trgovačke ugovore u obavljanju svoje djelatnosti. Tom prilikom se susreću sa određenim poteškoćama u utvrđivanju sadržaja ugovora, cijene, rokova plaćanja, osiguranja plaćanja i uvjetima raskida ugovora. O svim navedenim temama upoznat ćemo Vas na našoj radionici.

Sve teme koje se obrađuju na radionici potkrijepljene su odgovarajućim primjerima iz sudske prakse. Radionica je namijenjena svim poduzetnicima bez obzira na njihovu veličinu, managerima u trgovačkim društvima, obrtnicima, pravnicima, voditeljima ureda i kadrovskih službi, udrugama poslodavaca, i svima drugima zainteresiranim za upoznavanje sa pravnim pravilima koja uređuju međusobna prava i obveze vjerovnika i dužnika. Kroz cijelo trajanje radionice pružaju se konkretni odgovori na Vaša pitanja!
više »
23. 11. (četvrtak) od 9 sati i 24.11. (petak) od 8.30 sati, Zagreb, hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a  

24 predavača, 24 predavanja, dva dana, osmu godinu za redom u organizaciji časopisa Poslovnog savjetnika
Časopis Poslovni savjetnik, već osmu godinu za redom u zagrebačkom hotelu Antunović, 23. i 24.11.2017. organizira najveću edukativno poslovnu konferenciju i dodjelu godišnjih nagrada B2B Superprodavač godine!

Dvodnevna konferencija edukativno je poslovnog karaktera, namijenjena prodajnom osoblju, članovima uprave za prodaju, direktorima i voditeljima prodaje, prodavačima i trgovcima te svima onima koji žele unaprijediti svoje prodajne vještine.

Prezentacija će se fokusirati na MSP i onom osnovnom, ali krucijalnom što trebaju znati o digitalnom marketingu, metrici, analizi tržišta i alatima koji će im u toj analizi pomoći. Cilj je dati odgovore na pitanja:  Od kojih elemenata se digitalni marketing zapravo sastoji i kako funkcionira? Zašto je bitno znati cijelu sliku? Zašto je sadržaj bitan i kako ga pisati? Kako istražiti tržište i konkurente uz pomoć besplatnih online alata? Tko je Vaš kupac i kako do njega

PROGRAM KONFERENCIJE SUPERPRODAVAČ 2017. MOŽETE VIDJETI
OVDJE 

Više informacija možete dobiti na tel. 01/49 21 742 i 01/49 21 737 ili na
www.poslovni-savjetnik.com 

Prijaviti se možete na navednim brojevima telefona ili svoju prijavu pošaljite na e-mail info@poslovni-savjetnik.com

više »
 

Hrvatsko tržište bogatije je za novi specijalizirani portal pod nazivom
www.kazne.hr s dnevno ažuriranim važećim hrvatskim kaznenim odredbama. Portal je neophodan za svakodnevni rad poduzetnicima, pravnicima, računovođama, novinarima i drugim poslovnim subjektima. Izdavač je tvrtka Centar za management i savjetovanje, koja je članica medijske grupe Business Media Group iz Zagreba.

više »
Desetogodišnja medijska grupacija Business Media Group, od danas ima nove korporativne stranice koje predstavljaju centralno „start“ mjesto za sve projekte i inicijative grupacije.

više »

 Mjesečniku Poslovni savjetnik potvrđena kvaliteta, međunarodno priznatom ISO normom

Tijekom srpnja ove godine u poslovnim prostorima Centra za management i savjetovanje d.o.o. (dio Business Media Group) proveden je nadzorni audit prema zahtjevima normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004.

više »


Propisi u praksi
SUDSKA PRAKSA MIŠLJENJA NADLEŽNIH TIJELA MODELI UGOVORA, PRAVILNIKA, ODLUKA I DR. ODGOVORI NA VAŠA PITANJA
Zakon o...
Prijava
Računovodstvo i porezi u praksi
Poslovni savjetnik
Business Media Group